Beseda ravnatelja

Daniel Ivša

Osnovna naloga šole je učenje in poučevanje. Največje zagotovilo za prepoznavnost in posledično tudi priljubljenost posamezne institucije pa je prav gotovo njena kakovost. Glasbena šola Brežice je bila v svoji bogati zgodovini vedno pomemben dejavnik kulturnih dogajanj na področju naše občine. Tudi danes je nepogrešljiv del lokalne in širše mednarodne kulturne podobe. S svojim pristopom, strokovnim kadrom in pogoji za delo ima začrtane prave smernice v vzgoji in izobraževanju mladih glasbenikov.

Ravnatelj

Daniel Ivša