Prispevki

Prispevki staršev oz. skrbnikov za materialne stroške (ne glede na odsotnost) pokrivajo stroške za katere ustanovitelj ne zagotavlja sredstev.

 Inštrument / petje in nauk o glasbi / solfeggioGlasbena pripravnica / samo nauk o glasbiIzposoja inštrumentovVpisninaPrivat izpit
1. otrok25 € / na mesec12,5 € / na mesec10 € / na mesec25 €65 €
2. otrok12,5 € / na mesec
3. otrokzastonj

Zaradi stroškov vzdrževanja inštrumentov bomo s 1. septembrom 2018 povišali izposojo le-teh iz 5 € na 10 €. Sklep je bil potrjen na seji Sveta zavoda GŠ Brežice, dne 19. feb. 2018. Ostali prispevki ostajajo nespremenjeni.