07 499 10 50 040 216 171 tajnistvo.gskkbre@guest.arnes.si

Glasbena šola Brežice, Cesta prvih borcev 5, 8250 Brežice

Knjižnica

Odpiralni čas: vsak četrtek od 7. – 15. ure

Vilko Urek
knjižničar
Vodja knjižnice